Sklepy spożywcze

Opis przypadku – zarządzanie ekspozycją w sklepach spożywczych

System Eldorado może być wykorzystywany do przeprowadzania audytów placówek handlowych oraz do planowania i zarządzania akcjami promocyjnymi w sklepie. Poniżej przedstawiamy przypadek wykorzystania systemu Eldorado do zarządzania siecią sklepów spożywczych.

Problem
Sieć ponad 300 sklepów spożywczych znajdujących się głównie w mniejszych miejscowościach. Sieć miała problem z koordynacją działań promocyjnych. Materiały z zakończonych promocji często pozostawały na hali sklepowej dłużej, niż wymagała tego promocja. Również wygląd sklepu, zwłaszcza ustawienie towaru na półkach, często nie odpowiadał założeniom uzgodnionym w centrali.
Rozwiązanie

System Eldorado umożliwia sieci efektywne zarządzanie ekspozycją. Wykorzystywane są tutaj głównie dwa moduły: moduł zadań i akcji oraz moduł ankiet do audytowania sklepu.

Moduł zadań wykorzystywany jest głównie do przeprowadzania jednorazowych akcji promocyjnych (np. ustawienie materiałów PoS), jak i do kontroli realizacji zadań cyklicznych. W przypadku akcji promocyjnych kierownictwo sieci określa przez stronę www podstawowe parametry akcji (czas trwania, opis działań, które ma przeprowadzić sklep itp. itd.) oraz określa segment, w którym dana akcja ma zostać przeprowadzona. Ze względu na różną wielkość sklepów w sieci, jedną z segmentacji zastosowaną w tym konkretnym przypadku w systemie Eldorado jest segmentacja uzależniona od powierzchni sklepu.

Kierownik sklepu, który należy do segmentu wybranego podczas planowania akcji, otrzymuje informację na aplikacji mobilnej lub przez stronę www o konieczności przeprowadzania nowej akcji. Do opisu akcji często załączane są zdjęcia i grafiki oraz dodatkowe dokumenty – dzięki czemu kierownik ma pełną informację, jak dana akcja powinna wyglądać. Personel sklepu przygotowuje daną akcję promocyjną zgodnie ze wskazówkami zawartymi w systemie, a następnie oznacza, że akcja została rozpoczęta. Takie rozpoczęcie akcji potwierdza dokumentacją fotograficzną – zdjęcia robione są bezpośrednio z aplikacji – załoga sklepu nie musi zgrywać zdjęć na komputer, opisywać ich czy wysyłać mailem do centrali. Z kolei centrala od razu ma informację, który sklep rozpoczął realizację akcji promocyjnej. Centrala ma też podgląd do załączonych zdjęć, w celu oceny jakości realizacji zaleceń.

Po czasie przewidzianym na trwanie akcji, kierownik sklepu otrzymuje w systemie powiadomienie o konieczności zakończenia akcji promocyjnej – dzięki temu w sklepie widoczne są tylko te akcje promocyjne, które w danym czasie zostały uzgodnione w centrali. Podobnie jak przy rozpoczęciu akcji pracownicy sklepu usuwają elementy związane z promocją a efekt swojej pracy dokumentują fotografiami.
Moduł ankiet używany jest do szczegółowego sprawdzenia realizacji planogramów i innych detali ekspozycji. Ankiety znacznie częściej używane są przez kierowników regionalnych do kontroli sklepów i przeprowadzania „retail audytów” placówek. Rzadziej wykorzystywane są też przez kierowników sklepu do przeprowadzenia samokontroli – w takim wypadku wykorzystywane są one raczej jako zaawansowane „checklisty” niż narzędzie do oceny pracy sklepu.
Moduł ankiet używany jest do szczegółowego sprawdzenia realizacji planogramów i innych detali ekspozycji. Ankiety znacznie częściej używane są przez kierowników regionalnych do kontroli sklepów i przeprowadzania „retail audytów” placówek. Rzadziej wykorzystywane są też przez kierowników sklepu do przeprowadzenia samokontroli – w takim wypadku wykorzystywane są one raczej jako zaawansowane „checklisty” niż narzędzie do oceny pracy sklepu.
Każdy audyt przygotowywany jest w centrali jako szczegółowa ankieta. Ankieta może zawierać dowolną liczbę pytań różnego typu. W momencie, gdy dana ankieta jest wymagalna pojawia się ona jako zadanie w aplikacji mobilnej kierownika regionalnego. Ten uruchamia ankietę na swoim tablecie i przeprowadza procedurę audytu zgodnie z pytaniami zawartymi w ankiecie. Ankieta automatycznie generuje ocenę, więc zarówno kierownik sklepu, jak i kierownik regionalny mają informację o wyniku audytu w czasie rzeczywistym. Podobną informację ma centrala – może ona analizować wyniki ankiety / audyty na poziomie pojedynczego sklepu, jak i na danych zagregowanych.
Kierownik regionalny po przeprowadzeniu audytu zwykle zleca działania naprawcze sklepowi. Do tego celu używa modułu zadań w systemie Eldorado – dzięki czemu kierownik sklepu w jednym miejscu w systemie ma pełen przegląd zadań, które zostały przed nim postawione, a kierownik regionalny może obserwować postępy prac i kontrolować ich jakość.
Kierownik regionalny po przeprowadzeniu audytu zwykle zleca działania naprawcze sklepowi. Do tego celu używa modułu zadań w systemie Eldorado – dzięki czemu kierownik sklepu w jednym miejscu w systemie ma pełen przegląd zadań, które zostały przed nim postawione, a kierownik regionalny może obserwować postępy prac i kontrolować ich jakość.
Podsumowanie

System Eldorado sprawdza się bardzo dobrze w placówkach handlu detalicznego. Umożliwia efektywne zarządzanie akcjami promocyjnymi, które odbywają się dokładnie w czasie zaplanowanym przez centralę. Jest to też narzędzie umożliwiające szczegółową kontrolę realizacji standardów sklepu czy ustawienia półek poprzez wykorzystanie modułu szczegółowych ankiet używanych do przeprowadzenia audytu w sklepie.