Sieć restauracji

Opis przypadku – zarządzanie siecią własną i franczyzową – restauracje

Eldorado – system do zarządzania egzekucją w sieciowych punktach detalicznych może także być wykorzystywany w restauracjach. Poniżej prezentujemy jak zastosowanie tego oprogramowania ułatwia zarządzanie standardem ekspozycji jedzenia w sieci barów sałatkowych.

Problem
Pani Agnieszka od kilku lat buduje sieć barów sałatkowych. Zaczynała od punktów własnych, jednak stopniowo postanowiła dodawać też punkty franczyzowe. Obecnie sieć liczy około 30 placówek. Klienci doceniali restauracje za zdrowe jedzenie podane w bardzo estetyczny sposób. Wraz ze wzrostem liczby punktów coraz trudniej było kontrolować jakość prezentacji jedzenia.
Rozwiązanie
Pani Agnieszka postanowiła codziennie zbierać zdjęcia przedstawiające ladę, na której prezentowane były sałatki i inne dania. W tym celu potrzebowała narzędzia, które umożliwiało jej analizę dużej liczby zdjęć, które przychodziły z restauracji. W tym celu zaczęła stosować aplikację Eldorado. Ponieważ aplikacja instalowana jest w chmurze, pani Agnieszka w ciągu kilku dni była w stanie usprawnić proces zbierania i kontroli zdjęć.

W pierwszej kolejności określono krytyczne punkty, których wygląd jest istotny dla klienta. Każdy taki punkt został opisany jako zadanie powtarzalne (np. wykonać ogólne zdjęcie lady obejmujące całą witrynę, wykonać zdjęcie koszyka na desery itp. itd.). Każde takie zadanie wprowadzone zostało do systemu Eldorado, gdzie określono, jak często ma być ono powtarzane w każdej placówce. Większość zadań powtarza się codziennie. Do każdego zadania dodano w centrali zdjęcie referencyjne. Służy to dwóm celom: po pierwsze przypomina pracownikom restauracji jak wygląda standard, do którego powinni dążyć, a po drugie pokazuje jak dane zdjęcie należy wykonać. 

Pracownik restauracji, w aplikacji mobilnej, otrzymuje pełną listę zadań na dany dzień. Wykonuje je kolejno, dokumentując każde zadanie odpowiednim zdjęciem. Zdjęcia wykonywane są bezpośrednio z aplikacji w telefonie lub na tablecie, co oznacza, że nie występują błędy w opisie, które zdarzają się przy wysyłce zdjęć tradycyjnie mailem. Dodatkowo aplikacja uniemożliwia użycie starego zdjęcia, dlatego gwarantuje, że załączony obraz przedstawia stan faktyczny z danego dnia.

Centrala w raporcie widzi status każdego zadania w każdej restauracji. W wypadku gdy restauracja niewłaściwie spełnia dane wymaganie, centrala oprócz ustnego upomnienia kierownika restauracji może w systemie Eldorado dać danej restauracji dodatkowe zadanie, co umożliwia kontrolę realizacji planu naprawczego.

Pracownik restauracji, w aplikacji mobilnej, otrzymuje pełną listę zadań na dany dzień. Wykonuje je kolejno, dokumentując każde zadanie odpowiednim zdjęciem. Zdjęcia wykonywane są bezpośrednio z aplikacji w telefonie lub na tablecie, co oznacza, że nie występują błędy w opisie, które zdarzają się przy wysyłce zdjęć tradycyjnie mailem. Dodatkowo aplikacja uniemożliwia użycie starego zdjęcia, dlatego gwarantuje, że załączony obraz przedstawia stan faktyczny z danego dnia.

Centrala w raporcie widzi status każdego zadania w każdej restauracji. W wypadku gdy restauracja niewłaściwie spełnia dane wymaganie, centrala oprócz ustnego upomnienia kierownika restauracji może w systemie Eldorado dać danej restauracji dodatkowe zadanie, co umożliwia kontrolę realizacji planu naprawczego.

Podsumowanie

System Eldorado umożliwia kontrolę wdrożenia standardów sieci w placówkach handlowych i usługowych. Dzięki dokumentacji fotograficznej wykonanej bezpośrednio z aplikacji mobilnej na telefonie lub tablecie centrala w czasie rzeczywistym może kontrolować stopień realizacji standardów danej sieci. Jednocześnie pracownicy placówki w jednym miejscu mają zebrane wszystkie zadania, jakie przed nimi stawia centrala wraz z koniecznym opisem, dokumentacją i konieczną wizualizacją.