Franczyzy

Opis przypadku – zarządzanie siecią franczyzową poprzez aplikację Eldorado
Eldorado – system do zarządzania egzekucją w punktach sprzedaży oprócz zastosowań we własnych sieciach detalicznych doskonale nadaje się też do zarządzania siecią franczyzową. Poniżej przedstawiamy przykład wykorzystania aplikacji Eldorado do wdrożenia i utrzymania standardów franczyzowych w sieci siłowni i klubów fitness.
Problem
Pani Monika jest odpowiedzialna za ekspansję międzynarodową zagranicznej sieci franczyzowej prowadzącej kluby fitness. Całym procesem musi zarządzać samodzielnie, praktycznie „zdalnie” i bez pomocy regionalnych managerów odwiedzających punkty franczyzowe. Bez możliwości częstych wizyt u franczyzobiorców pani Monika musi zapewnić spełnienie standardów franczyzy.
Rozwiązanie
Sieć franczyzowa zdecydowała się na wykorzystanie systemu Eldorado do zdalnego zarządzania standardami w poszczególnych placówkach. W momencie powstania nowej placówki pani Monika samodzielnie dodaje i konfiguruje taką placówkę w systemie poprzez stronę www. Franczyzobiorca otrzymuje informacje umożliwiające mu zalogowanie się do systemu oraz uruchomienie aplikacji Eldorado na telefonie komórkowym.
Pani Monika ma przygotowany zestaw szkoleń zdalnych (e-learning) dla franczyzobiorców i pracowników siłowni. Każdorazowo po podpisaniu umowy z nowym franczyzobiorcą zleca przeprowadzenie szkolenia w systemie Eldorado. Franczyzobiorca w systemie ma możliwość zapoznania się z treścią szkolenia, a do wybranych szkoleń pani Monika przygotowała krótki test, który franczyzobiorcy rozwiązują online.

Dzięki temu pani Monika ma pełną informację, kto odbył dane szkolenie oraz z jaki wynik uzyskał podczas testu. W wypadku słabego wyniku można ponownie zlecić wykonanie szkolenia i podejście do testu.

Podobnie w wypadku nowych planów treningowych opracowanych przez centralę. Tak jak w wypadku szkoleń dla franczyzobiorców pani Monika przygotowuje interaktywne zajęcia dla trenerów oraz zleca im zapoznanie się z treścią szkolenia bezpośrednio w systemie poprzez e-learning.

Dzięki temu pani Monika ma pełną informację, kto odbył dane szkolenie oraz z jaki wynik uzyskał podczas testu. W wypadku słabego wyniku można ponownie zlecić wykonanie szkolenia i podejście do testu.

Podobnie w wypadku nowych planów treningowych opracowanych przez centralę. Tak jak w wypadku szkoleń dla franczyzobiorców pani Monika przygotowuje interaktywne zajęcia dla trenerów oraz zleca im zapoznanie się z treścią szkolenia bezpośrednio w systemie poprzez e-learning.

Sieć siłowni wykorzystuje system Eldorado również do zapewnienia standardów franczyzy w poszczególnych punktach np. do sprawdzania stanu czystości obiektów. W tym celu wykorzystywane są zlecenia cykliczne. Zadania takie powtarzają się automatycznie z określoną częstotliwością. Pozwalają np. sprawdzić każdego dnia przed otwarciem czystość pomieszczeń siłowni, urządzeń sanitarnych czy strefy recepcji. Pracownik fitness klubu codziennie otrzymuje odpowiedni zestaw zadań w aplikacji w swoim telefonie. Po wykonaniu zadania i upewnieniu się, że zachowane są standardy franczyzy, wykonuje on zdjęcia, które potwierdzają stan faktyczny.
Dzięki temu centrala może obserwować wygląd placówki – ma pełną dokumentację jej stanu w danym dniu. Cała dokumentacja dostępna jest z poziomu aplikacji. Dlatego pani Monika nie taci czasu na zbieranie dokumentacji mailami, porządkowanie lub archiwizację zdjęć. Na podstawie raportów pani Monika może określić konieczne działania naprawcze. Jeśli pojawia się taka sytuacja, oprócz odbycia rozmowy z właścicielem punktu, pani Monika zleca dodatkowe działania jednorazowe w systemie Eldorado. Oczywiście takie zadanie pojawi się w systemie franczyzobiorcy, a pani Monika będzie miała pełną informację o tym, kiedy i jak dane zadanie zostało wykonane.
Dzięki temu centrala może obserwować wygląd placówki – ma pełną dokumentację jej stanu w danym dniu. Cała dokumentacja dostępna jest z poziomu aplikacji. Dlatego pani Monika nie taci czasu na zbieranie dokumentacji mailami, porządkowanie lub archiwizację zdjęć. Na podstawie raportów pani Monika może określić konieczne działania naprawcze. Jeśli pojawia się taka sytuacja, oprócz odbycia rozmowy z właścicielem punktu, pani Monika zleca dodatkowe działania jednorazowe w systemie Eldorado. Oczywiście takie zadanie pojawi się w systemie franczyzobiorcy, a pani Monika będzie miała pełną informację o tym, kiedy i jak dane zadanie zostało wykonane.
Podsumowanie
System Eldorado to efektywne narzędzie do zarządzania aktywnościami i szkoleniami w sieci franczyzowej. Dzięki zadaniom cyklicznym i dokumentacji zdjęciowej umożliwia bieżącą realizację standardów franczyzy bez konieczności częstych wizyt opiekuna danego punktu franczyzowego. Rozwiązanie to pozwala efektywnie zarządzać nawet bardzo rozproszoną siecią franczyzową.