Apteki

Opis przypadku – zarządzanie promocjami PoS w sieci Aptek

Użytkownicy systemu zarządzania egzekucją w placówkach handlowych wykorzystują funkcje oprogramowania w różnorodny sposób w zależności od swoich potrzeb. Poniżej przedstawiamy konkretny przypadek wykorzystania aplikacji Eldorado do zarządzania promocjami PoS w ogólnopolskiej sieci aptek.

Problem

Pan Stefan zarządza siecią 30 aptek rozsianych po całej Polsce. Sieć współpracuje z producentami i dystrybutorami leków. Wspólnie organizują różnorodne akcje promocyjne PoS, które zakładają silną obecność marek producentów w punktach sprzedaży np. poprzez wystawienie stojaków reklamowych, czy instalację wobblerów.

Ponieważ sieć aptek pracuje z kilkoma producentami, akcje są krótkotrwałe i ekspozycje często się zmieniają, pan Stefan poświęca bardzo dużo czasu na koordynację akcji. Wysyła do aptek liczne maile i nie ma w pełni informacji zwrotnej, o tym czy wszystkie placówki uruchomiły daną promocję PoS. Naraża to go na konsekwencje niezrealizowania lub niewywiązania się w pełni z umów które zawarł z producentami.

Rozwiązanie

Sieć aptek zarządzana przez pana Stefana potrzebowała narzędzia do zarządzania promocjami PoS. W tym celu wdrożyła moduł zadań i akcji promocyjnych systemu Eldorado. Program działa w modelu software as a service (SaaS), więc apteki pana Stefana nie potrzebowały inwestować w sprzęt lub infrastrukturę informatyczną. Od decyzji o uruchomieniu systemu do przeprowadzenia pierwszej akcji promocyjnej w puntach sprzedaży upłynęło mniej niż 2 tygodnie. Czas ten został wykorzystany do określenia segmentacji aptek – nie wszystkie promocje są realizowane we wszystkich punktach sprzedaży oraz nadania uprawnień użytkownikom.

 

Po wdrożeniu programu Eldorado zarządzający siecią aptek przenieśli w pełni zarządzanie promocjami PoS do systemu. Zobaczmy w szczegółach jak wygląda proces tworzenia i egzekucji promocji w puncie sprzedaży.

1. Zarządzający negocjuje promocję z producentem lub dystrybutorem produktu (ta część procesu odbywa się poza systemem Eldorado)

2. Gotową akcję promocyjną zarządzający siecią aptek wprowadza do systemu. Zajmuje to nie więcej, iż 3 minuty. Musi on określić segment aptek, którego dotyczy akcja oraz datę do kiedy określone zadanie ma być wykonane.

3. Po uruchomieniu akcji kierownicy apteki otrzymują informację o konieczności wykonania zadania. Oprócz informacji w systemie Eldorado dostają także powiadomienie na aplikacji mobilnej eldorado zainstalowanej na smartfonie kierownika apteki. Osoby pracujące w aptece nie muszą przeszukiwać skrzynki e-mailowej w celu odnalezienia zadań i opisów akcji promocyjnych. Wszystkie potrzebne informacje zawarte są w opisie akcji w systemie Eldorado. System zawiera również niezbędne grafiki i zdjęcia, dzięki którym pracownicy apteki wiedzą dokładnie jak ma wyglądać zadana promocja.

4. Kierownicy apteki wykonują akcję i potwierdzają jakość wykonania zdjęciem wykonanym przy pomocy wspomnianej aplikacji. Nie musza oni przeklejać zdjęć z aparatu do programu pocztowego ani wykonywać innych zbędnych biurokratycznych operacji.

5. Zarządzający siecią aptek w czasie rzeczywistym mogą obserwować postęp realizacji wdrożenia danej promocji. Dzięki raportom wiedzą oni dokładnie, która apteka uruchomiła daną akcję promocyjną i kiedy. Mają oni też możliwość podejrzenia jak dana akcja została zrealizowana w każdej z aptek w sieci.

6. W momencie zakończenia akcji promocyjnej kierownik apteki ponownie otrzymuje przypomnienie o konieczności usunięcia materiałów promocyjnych z apteki. Tak jak podczas uruchamiania akcji, zakończenie akcji kierownik apteki potwierdza w aplikacji mobilnej (lub na komputerze) i jeśli jest taka potrzeba potwierdza zdjęciem.

7. Centrala sieci oprócz analiz wewnętrznych (np. w celu określenia realizacji KPI przez poszczególne apteki) może też „podzielić” się raportem z systemu Eldorado ze swoim dostawcą – producentem produktu, który był promowany. Dzięki temu zwiększa swoją wiarygodność w oczach producenta, co owocuje kolejnymi akcjami promocyjnymi w punktach sprzedaży w sieci zarządzanej przez pana Stefana.

6. W momencie zakończenia akcji promocyjnej kierownik apteki ponownie otrzymuje przypomnienie o konieczności usunięcia materiałów promocyjnych z apteki. Tak jak podczas uruchamiania akcji, zakończenie akcji kierownik apteki potwierdza w aplikacji mobilnej (lub na komputerze) i jeśli jest taka potrzeba potwierdza zdjęciem.

7. Centrala sieci oprócz analiz wewnętrznych (np. w celu określenia realizacji KPI przez poszczególne apteki) może też „podzielić” się raportem z systemu Eldorado ze swoim dostawcą – producentem produktu, który był promowany. Dzięki temu zwiększa swoją wiarygodność w oczach producenta, co owocuje kolejnymi akcjami promocyjnymi w punktach sprzedaży w sieci zarządzanej przez pana Stefana.

Podsumowanie

Program Eldorado umożliwia sieci aptecznej efektywne wdrażania akcji promocyjnych POS zarówno własnych, jak i uzgodnionych z producentami i dystrybutorami. Centrala na bieżąco monitoruje które placówki wdrożyły poszczególne promocje. Dzięki zdjęciom wykonanym bezpośrednio z aplikacji mobilnej pracownicy centrali mogą kontrolować jakość wykonania zleconych akcji oraz przygotowywać dokumentację zdjęciową dla kontrahentów.